İLETİŞİM

İngilizce Redaksiyon

Doç.Dr. Aydın GÖRMEZ

 

Sekreterya

Ar.Gör. Bulut DÜLEK / Res.Assist.

Ar.Gör. Mehmet Şerif YILDIZ / Res.Assist.

Ar.Gör. Mustafa TORUSDAĞ / Res.Assist.

İkram DAĞAÇ (Fakülte Sekreteri / The Secr. of the Fac.

 

Dizgi ve Baskı

Baranoğlu Ofset Matbaacılık (0432) 215 94 06- VAN

 

Yazışma Adresi

Prof.Dr. Mehmet AYGÜN

 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dekanlığı /VAN

Tel: 0432 225 1742 Belgegeçer/Fax: 0432 225 1740

İleti Adresi / E-mail: yyuiibfdergi@gmail.com

 

Baskı Yılı

2018