Year:2020   Issue: 9   Area: Economy  

20
Dr.Öğr.Üyesi Elvan HAYAT, Dr.Öğr.Üyesi Burak UYAR
DETERMINATION OF EFFICIENCIES OF SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS IN VAN WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
 
Importance of secondary school in raising the individuals who have the necessary knowledge required in today’s information society is gradually increasing. In order to evaluate measurement of efficiency which is most important part of performance Data Envelopment Analysis(DEA) is used. DEA is a non-parametic technique, based on linear programming. The purpose of the study is to determine efficiencies of the secondary education institutions in Van province by using data envelopment analysis. Moreover; to make suggestions to decision makers in order to increase the efficiencies of inefficient institutions and do improvement works. In the study, DEA is applied to 27 Anatolian High Schools in Van by determining their 3 input variables and 4 output variables belonging to 2018-2019 academic year, and their relative efficiencies have been measured. As a result of the analysis of the input-oriented model with the assumption of constant returns scale (CRS), 6 out of 27 Anatolian High Schools have been found efficient.

Keywords: Education, Data Envelopment Analysis, Linear Programming, Relative EfficiencyVERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE VAN İLİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
 
Günümüz bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi birikimine sahip eğitimli bireylerin yetişmesinde, ortaöğretim kurumlarının önemi giderek artmaktadır. Veri Zarflama Analizi (VZA), performansın en önemli boyutlarından biri olan etkinlik ölçümünde kullanılan parametrik olmayan doğrusal programlama tabanlı bir tekniktir. Bu çalışmanın amacı, veri zarflama analizi (VZA) kullanarak Van ilindeki ortaöğretim kurumlarının etkinliklerini belirleyerek, etkin olmayan ortaöğretim kurumlarının etkinliklerinin arttırılması ve iyileştirme çalışmalarının yapılması için karar vericilere önerilerde bulunmaktır. Çalışmada, verilerine ulaşılabilen 27 adet Anadolu Lisesine ilişkin, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemine ait 3 girdi ve 4 çıktı değişkeni ele alınarak VZA uygulanmış ve göreceli etkinlikleri ölçülmüştür. Ölçeğe göre sabit getiri varsayımıyla girdi odaklı olarak kurulan modelin analizi sonucunda, 27 Anadolu Lisesinden 6 tanesi etkin bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Veri Zarflama Analizi, Doğrusal Programlama, Göreceli EtkinlikTam Metin