Year:2020   Issue: 9   Area: International Relations  

13
Doç.Dr.Ekrem Yaşar Akçay
OVERVIEW OF THE BUSINESS WORLD IN TURKEY TO TURKEY-EU RELATIONS
 
Turkey-European Union (EU) relations have become interested in the precise area where many outside of Turkey and Turkey. In particular, almost all parts from think-thanks to political parties, from public opinion to the business world, examined to Turkey-EU relations and served its activities in this direction. This study dealt with how the business world in Turkey Turkey-EU relations, will examine the reasons discussed in this manner. In this study, four organizations were examined which links with the EU, prepares reports on Turkey-EU relations and effected to Turkey-EU relations. In the study, an analysis will be made using the induction method. The basic question of the study of the business world that gave support to Turkey-EU relations and the reasons for that would be opposed to the models put forward other than full membership.

Keywords: Business world, Turkey, The European Union, accession process.TÜRKİYE’DE İŞ DÜNYASININ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE BAKIŞI
 
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında pek çok kesinin ilgilendiği bir alan olmuştur. Özellikle Türkiye içinde düşünce kuruluşlarından siyasi partilere, kamuoyundan iş dünyasına kadar hemen her kesim Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerini incelemekte ve faaliyetlerine bu doğrultuda yön vermektedir. Bu çalışma da Türkiye’deki iş dünyasının Türkiye-AB ilişkilerine nasıl baktığı, neden bu şekilde baktığını ele alacaktır. Çalışmada AB ile bağlantılı olan, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin raporlar hazırlayan ve Türkiye-AB ilişkilerini etkileyen dört kurum ele alınmıştır. Çalışmada tümevarım yöntemi kullanılarak bir analiz yapılacaktır. Çalışmanın temel sorunsalı iş dünyasının Türkiye-AB ilişkilerine neden destek verdiğine ve tam üyelik dışında ortaya atılan modellere karşı çıktığına yönelik olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş dünyası, Türkiye, Avrupa Birliği, üyelik süreciTam Metin