Year:2020   Issue: 9   Area: Management  

13
Nuray Yüzbaşıoğlu
SECURIZATION AS A RESOURCING TOOL AND IT IS APPLICATION IN TURKEY
 
In this study securization is reviewed. A literature survey about how the securization is carried out is performed in detail. Its current status in Turkey is evaluated. Both types of the securitization system (asset-backed and mortgage based) have been used in Turkey and besides advantages, shortcomings are also determined. Consequently, reasons for those shortcomings are presented and solutions are suggested. Those suggestions will be used as a base for evaluation of securization cases planned as future work. The securitization proces has turned into a financial instrument which has been developed and used recently as a resourcing tool. With the process of securitization, non illiquid receivables turn into illiquid fund to financial system. The process of securitization can be conducted on many receivables. Because of securization, institutions obtain new resources.

Keywords: Securitization, Mortgaged Real Estate Loans, Asset Pool.KAYNAK SAĞLAMA ARACI OLARAK MENKUL KIYMETLEŞTİRME VE TÜRKİYE’DEKİ SON GELİŞMELER
 
Bu çalışmada, menkul kıymetleştirme işlemi incelenmiştir. Menkul kıymetleştirmenin ne şekilde yürümekte olduğuna ilişkin derin bir literatür taraması yapılmış ve menkul kıymetleştirmenin ülkemizdeki durumu değerlendirilmiştir. Menkul kıymetleştirmenin iki türü de (varlığa dayalı, ipoteğe dayalı) ülkemizde kullanılmakta olup sağladığı kazanımların yanı sıra uygulamadaki eksiklikleri de belirlenmiştir. Sonuçta da bu durumun nedenleri sunularak çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Bu öneriler, ileride yapılması planlanan kıyaslamalı menkul kıymetleştirme senaryolarının değerlendirilmelerinde esas olarak kullanılacaktır. Bir kaynak sağlama aracı olarak menkul kıymetleştirme sistemi son dönemde hızla gelişen ve kullanılmaya başlayan bir finansal teknik olmaktadır. Menkul kıymetleştirme işlemi ile likit olmayan alacakların, likit hale dönüştürülmesi finansal sisteme fon girişi sağlamaktadır. Menkul kıymetleştirme işlemi birçok alacak ürününe uygulanabilmektedir. Bu durum sayesinde kuruluşlar yeni kaynak elde etmiş olmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Menkul Kıymetleştirme, İpotekli konut kredileri, Varlık HavuzuTam Metin