Yıl:2020   Sayı: 10   Alan: Uluslararası İlişkiler  

9
Zehra Aksu
THE CENTRAL ASİAN POLICY OF THE RUSSIA AND CHINA IN THE CONTEXT OF THE DICHOTOMY OF CONFLICT AND COOPERATION
 
The Central Asian countries, which gained their independence after the Cold War, attracted the attention of their neighbors, China and Russia, as well as other great powers. The Central Asian region was seen as a new area of sharing because of its geopolitical location and rich natural resources, the USA's efforts to build up influence have troubled China and Russia, and the two countries have developed areas of cooperation in their policies towards Central Asia against the USA. But; major conflict areas have emerged on the basis of Central Asia, particularly by China's failure to turn Russia over to Central Asian energy sources. This situation creates a dicotomy in the policies of the two countries in the region. In this context, the main purpose of the study; It is a discussion of the question of whether Russia and China could continue to cooperate in the policies of the two countries by explaining the areas of cooperation and conflict based on Central Asia.

Anahtar Kelimeler: Central Asia, Russia, China, Conflict, CooperationÇATIŞMA VE İŞBIRLIĞI DIKOTOMISI BAĞLAMINDA RUSYA VE ÇIN’IN ORTA ASYA POLITIKASI
 
Soğuk Savaş sonrasında bağımsızlıklarına kavuşan Orta Asya ülkeleri, diğer büyük güçler gibi, komşuları olan Çin ve Rusya’nın da ilgisini çekmişlerdir. Orta Asya bölgesi jeopolitik konumu ve zengin doğal kaynakları nedeniyle yeni bir paylaşım alanı olarak görülmüş, ABD’nin etki kurma çabaları Çin ve Rusya’yı rahatsız etmiş ve iki ülke ABD karşıtlığı üzerinden Orta Asya’ya yönelik politikalarında işbirliği alanları geliştirmişlerdir. Ancak; Çin’in Rusya’yı devre dışı bırakarak Orta Asya enerji kaynaklarına talip olması başta olmak üzere iki ülke arasında Orta Asya temelli önemli çatışma alanları da ortaya çıkmıştır. Bu durum iki ülkenin bölgeye yönelik politikalarında dikotomi oluşturmaktadır. Bu bağlamda hazırlanan çalışmanın temel amacı; Rusya ve Çin’in Orta Asya temelli işbirliği ve çatışma alanlarının açıklanarak iki ülkenin bölgeye yönelik politikalarında işbirliğinin devam edip edemeyeceği sorunsalının tartışılmasıdır.

Keywords: Orta Asya, Rusya, Çin, Çatışma, İşbirliğiTam Metin