Yıl:2020   Sayı: 10   Alan: İşletme  

7
Esra Bildirici Çalık
TEKAFÜL SİGORTA SISTEMINE ARTAN BAKIYENIN KULLANIM ŞEKILLERININ DEĞERLENDIRILMESI
 
İslami finansal ürünler son yıllarda finansal piyasalardaki gelişmelere paralel olarak artış göstermiştir. İslami prensipleri göz önünde bulundurarak müşterilerine hizmet sunmaya çalışan kuruluşlar ürün çeşitliğini sağlama noktasında ciddi bir gayret içerisindedir. İslami hassasiyetleri olan bireylerin finansal ihtiyaçlarını karşılarken kendi değerleriyle bağdaşan kurumları tercih etmeye özen göstermeleri, bu kurumların da müşteri ihtiyaçlarını gözeterek finansal ürün geliştirmelerine sebebiyet vermektedir. Tekafül sigorta sistemi bu noktada müşterilerin sigorta ihtiyaçlarının İslami prensipler ışığında karşılanabilmesi amacıyla geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. Son yıllarda Türkiye'de katılım bankalarının hızlı gelişiminin yanı sıra tekafül sigorta sistemleri de pazarda paylarını artırmaya başlamış ve elde ettikleri faaliyet karlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği incelemeye değer bulunmuştur. Araştırmada Türkiye'de faaliyette bulunan Tekafül sigorta sistemlerinin çalışma prensipleri ve artan bakiyeyi değerlendirme şekilleri incelenmiş olup, değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekafül Sigorta Sistemi, Katılım Bankacılığı, İslami FinansTHE INCREASING BALANCE IN TAKAFUL INSURANCE SYSTEM EVALUATION OF USAGE METHODS
 
Islamic financial products have increased in parallel with the developments in financial markets in recent years. Organizations that try to provide services to their customers by considering Islamic principles are making a serious effort to provide product variety. While meeting the financial needs of individuals with Islamic sensitivities, they take care to choose institutions that are compatible with their own values, causing these institutions to develop financial products by considering customer needs. At this point, the Takaful insurance system is an insurance system developed in order to meet the insurance needs of customers in the light of Islamic principles. It has been found necessary to examine how value assessment of the rapid growth of participation banks in Turkey in recent years as well as takaful insurance systems have started to increase their share of the market and obtain their operating profit. principles of operation and increasing the balance of the takaful insurance systems operating in Turkey are examined in the research assessment figures, assessments were carried out.

Keywords: Takaful Insurance System, Participation Banking, Islamic FinanceTam Metin