DERGİ HAKKINDA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin ilgi alanına giren özgün makaleleri yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, 2016 yılında yayın hayatına 2149-5610 ISSN numarası ile "Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi" adı altında başlamıştır. 2016-2017 yılları arasında dergi, "Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi" adıyla yayınlanmıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ismi 18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı kanun gereğince "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi" olarak değiştirilmiş olup, 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İsim değişikliği ile üniversitenin adı "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi" olduğundan derginin ismi "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Dergi bu ad altında 2651-3943 ISSN numarasını almıştır. 2018 yılından bu yana dergi, "VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ"  adı altında yayım hayatına devam etmektedir. Bu dergi 2149-5610 ISSN numaralı Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin devamıdır. Dergi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.