DANIŞMA KURULU

 • Prof. Dr. Abdullah YILMAZ / Anadolu Üniversitesi
 • Prof. Dr. A. Argun AKDOĞAN / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Prof. Dr. A.Menaf TURAN / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN / Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK / Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bekir ELMAS / Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ekrem GÜL / Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Engin ÖNER / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erkan OKTAY / Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erkan TURAL / Ankara Yıldırım Beyazıt Universitesi
 • Prof. Dr. Hasan YAYLI / Kırıkkale Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hikmet KAVRUK / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hüseyin ÖZER / Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. İsmail CERİTLİ / Antalya Bilim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER / Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet AYGÜN / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet BARCA / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Emre GÜLER / İzmir KAtip Çelebi Universitesi
 • Prof. Dr. Mete YILDIZ / Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Murat AKÇAKAYA / Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Murat BASKICI / Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ / Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
 • Prof. Dr. Örsan Ö.AKBULUT / Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Reha SAYDAN / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK / Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Selahattin KARABINAR / İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY / Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Selim İNANÇLI / Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Semra KARACAER / Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN / Hacettepe Üniversitesi
 • Doç. Dr. Abdülaziz KARDAŞ / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Doç. Dr. Aysun YARALI AKKAYA / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Doç. Dr. Aytekin GÜVEN / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Doç. Dr. Barış ÖVGÜN / Aankara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Başak ÇAKAR DALGIÇ / Hacettepe Üniversitesi
 • Doç. Dr. Can Umut ÇİNER / Ankara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Evrim MAYATÜRK AKYOL / İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Fatih YILDIRIM / Erzurum Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN / Ankara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mahmut HIZIROĞLU / İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mürteza HASANOĞLU / Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi
 • Doç. Dr. Nazım KARTAL / Sinop Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ozan ZENGİN / Ankara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Sevcan DEMİR ATALAY / Ege Üniversitesi
 • Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU / Hacettepe Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR / Sakarya Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN / Dicle Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER / ODTÜ 
 • Doç. Dr. Zehra YILMAZ YAĞCI / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Abdullah EROL  / Van Yüzüncü Yıl Ünivertitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman ÇALIK / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞ / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Asena BOZTAŞ / Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Bora AÇAN / Yalova Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem DEMİR / Akdeniz Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Dilşad TÜRKMENOĞLU KÖSE / Sakarya Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Elvan AKTÜRK HAYAT / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Hakan KARAARSLAN / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi İlhan SAĞSEN / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Lütfi YALÇIN / Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Murat KORALTÜRK / Marmara Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Sait EBİNÇ / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Şekip YAZGAN / Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Uğur SADİOĞLU / Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. Feyzi YAR / EPDK