Sayın Araştırmacılar Temmuz 2018 ile birlikte uluslararası geçerliliği bulunan “ORCID” bilgilerinizi sisteme yükleyiniz.

TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenmesi planlanmaktadır. Ulakbim bunun için duyuru metinlerini dergilere göndermeye başlamıştır.  Bu durumda dergimize makale gönderen yazarların uluslararası geçerliliği bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermeleri gerekmektedir.

Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır.

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

Saygı ile duyurulur.

VANYYÜİİBF Dergi Editörü