EDİTÖRLER

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür

  • YYÜ İİBF adına Prof.Dr.Mehmet AYGÜN

Editörler

  • Prof.Dr.Mehmet AYGÜN
  • Doç.Dr. Tekin AVANER
  • Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman ÇALIK