EDİTÖRLER

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür

  • YYÜ İİBF adına Prof.Dr.Reha SAYDAN

Editörler

  • Prof.Dr.Reha SAYDAN
  • Yrd.Doç.Dr. Tekin AVANER