Yıl: 2019   Sayı: 8

 

 

 

 

Kapak |
Nazan Güngör KARYAĞDI, Mehmet Akif ERÇELİK
1- TÜREV ARAÇLARIN MUHASEBELEŞTİRILMESINDE DENETIM VE DENETIM KALITESININ ETKILERI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME

  Özet   Tam Metin
95
Funda ER ÜLKER
2- KARİYER GÜVENSIZLIĞI: KAVRAMSAL BIR ÇERÇEVE

  Özet   Tam Metin
82
Orhan ŞAHİN
3- ÇOK DEĞİŞKENLİ KONTROL GRAFİKLERİNDEN HOTELLİNG T^2 GRAFİĞİ VE YAĞ SANAYİNDE BİR UYGULAMA

  Özet   Tam Metin
61
Ömer Buğra SÜDÜPAK, Türker ŞİMŞEK
4- TÜRKİYE VE HAZAR HAVZASI ÜLKERLERİNDE DOĞALGAZ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
50
Ayşe Nihan ARIBAŞ
5- SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet   Tam Metin
39
Özlem Durgun, Tuğçe Genç Selimoğlu
6- KOBİ’LİKTEN BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMEYE GEÇİŞ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ KOBİLER

  Özet   Tam Metin
58
Leyla Dilara Yaşar,Reha Saydan
7- ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRECİ ÜRÜN SATINALMA DAVRANIŞINDA DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
77
Abdulvahap Baydaş, Mehmet Emin Yaşar
8- MARKA ÖZELLİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATINALMA KARAR SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

  Özet   Tam Metin
155
Gülcan Azimli Çilingir
9- İDARENİN SORUMLULUĞU İLKESİ KAPSAMINDA AFETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
49
İlke Örçen Güler
10- ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
39
Önder Büberkökü,Celal Kızıldere
11- GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI DÖNEMİNDE FAİZ ORANI GEÇİŞKENLİĞİNİN İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
69
Burak Uyar,Elvan Hayat
12- SWOT-AHP BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİ İLE VAN İLİ EKONOMİK DURUMUNUN İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
113
Erkan Afşar
13- TÜRK POLİTİK TARİHİNDE DEMOKRAT PARTİ VE 1946 PROGRAMI

  Özet   Tam Metin
349
Ahmet Oğuz
14- TÜRKİYE'NIN BORÇ STOKU VE EURO

  Özet   Tam Metin
46
Zafer Kanberoğlu, Kader Kardoğan
15- ÜNİVERSITELERIN SOSYO EKONOMIK GELIŞMEDEKI ROLÜ: BİTLİS EREN ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI

  Özet   Tam Metin
71