Yıl: 2018   Sayı: 6

 

 

 

 

Kapak | İçindekiler |
Abdulhamid ADAM, Ertuğrul ÇAVDAR
1- ULAŞTIRMA HİZMETLERİNDE KALİTE: VAN YYÜ UYGULAMASI

  Özet   Tam Metin
121
Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman ÇALIK, Dr.Öğr.Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞ, Dr.Öğr.Üyesi Abdullah OĞRAK
2- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK-OTONOM KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet   Tam Metin
93
Prof.Dr.Sima Nart, Umut Güleç
3- MOBİL ÇAĞDA OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARI VE TÜKETİCİ TEPKİLERİ

  Özet   Tam Metin
71
Dr.Öğr.Üyesi Tekin Avaner
4- TÜRKİYE’DE “TOPLUM KALKINMASI” ÜZERİNE

  Özet   Tam Metin
124
Dr.Tarık AK
5- DÜNYADA İÇ GÜVENLİK YAKLAŞIMININ DEĞİŞİMİ VE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
109
Gamze Sevimli Örgün / Doç. Dr. Faruk Kalay
6- ENTELEKTÜEL SERMAYE: TEORİK BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
107
Arş.Gör.Bulut DÜLEK, Doç.Dr.Yavuz CÖMERT
7- TÜKETİM KARŞITI EYLEMLERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
77
Öğr.Gör.Dr. Yakup ASLAN
8- İNOVASYONUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

  Özet   Tam Metin
69
Fuat Çeliker, Prof.Dr. Mehmet Aygün
9- ADLİ MUHASEBE VE İLGİLİ TARAFLARIN ALGI DÜZEYLERİ: VAN ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
75
Prof.Dr.Mehmet Aygün, Yasin Kılıçlı, Erhan Önal, Emrullah Kıpçak
10- STOK YÖNETİMİNİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
82
İsmail Fidan
11- HAYVAN ÇİFTLIĞI

  Özet   Tam Metin
90