Yıl: 2018   Sayı: 5

 

 

 

 

Kapak | Kurullar | İçindekiler | Editörden |
Ersin YENİSU
1- ENERJİ TÜKETİMİ, CO2 EMİSYONU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
215
Süreyya Bakkal, Muharrem Bakkal
2- DIŞ ÖDEMELER BİLANÇOSU VE PARASALCI YAKLAŞIM

  Özet   Tam Metin
251
Aysel AKÇAY, Abdülkadir BİLEN
3- KAR YÖNETİMİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

  Özet   Tam Metin
148
AKSOY, MELİKE, FAİZ, EMEL
4- PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ONLINE SATIŞLAR ÜZERİNDEKİ ROLÜ: MUHAFAZAKAR GİYİM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
128
Doç. Dr. Mehmet DEMİR, Dr. Öğretim Üyesi Yakup ÜLKER, Öğretim Görevlisi Dr. Öznur ARSLAN
5- İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM İLİŞKİSİ

  Özet   Tam Metin
526
Tuba DEMİRBAĞ, Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman ÇALIK
6- MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: ADANA VE VAN İLLERİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
72
Dr.Öğr.Üyesi Recep FEDAİ
7- TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN GELİŞİMİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Muhittin TATAROĞLU
8- RUSYA'DA KAMU HİZMETLERININ YERELLEŞMESI:MOSKOVA ŞEHRİ MOY DOKUMENTI ÇOKLU HIZMET MERKEZLERİ

  Özet   Tam Metin
109
Seçkin AKÖZ
9- POLİTİKA KAVRAMININ SİYASET KAVRAMI YERİNE KULLANILMASI VE BİLİMSELLİK TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA DEVLET OLGUSUYLA İLİŞKİSİ

  Özet   Tam Metin
463
Mustafa Ali ÖZAY
10- SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN 2017 YILINDA PAYLAŞTIKLARI TWEETLERİN NİTEL ANALİZİ

  Özet   Tam Metin
88