Yıl: 2017   Sayı: 3

 

 

 

 

Kapak | Kurullar | İçindekiler | Editörden |
Doç. Dr. Murat AKÇAKAYA
1- E-DEVLET ANLAYIŞI VE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE EDEVLET UYGULAMALARI

  Özet   Tam Metin
448
Selim BOZDOĞAN
2- NİETZSCHE’NİN AHLAK ELEŞTİRİLERİ BAĞLAMINDA MODERN ÖZNEYİ TAHAYYÜL ETMEK

  Özet   Tam Metin
153
Dr.Murat DEMİREL
3- HEDLEY BULL PERSPEKTİFİNDEN “ULUSLARARASI TOPLUM” KAVRAMSALLAŞTIRMASI VE KURUMLARI

  Özet   Tam Metin
Araz ASLANLI
4- AZERBAYCAN’IN BDT’YE ÜYELİK SÜRECİNDE TEMEL DİNAMİKLER

  Özet   Tam Metin
68
Doç. Dr. Asif GADİROV
5- ADALET YARGILAMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN ANAYASA İLE TESPİT EDİLMİŞ İLKE VE KOŞULLARININ AMACI VE GÖREVLERİ

  Özet   Tam Metin
45
Prof. Dr. Esin CAN, Ayten CANBAL
6- TÜRKİYE’DE ÖDÜL ALMIŞ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİLERİN PROFİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet   Tam Metin
68
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ÇAVDAR, Emrullah KIPÇAK, Erhan ÖNAL
7- HİZMET KALİTESİNDE YENİ BİR BOYUT: BİLGİLENDİRME

  Özet   Tam Metin
61
Bilal DEMİR , Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ÇALIK
8- BİREYSEL KARİYER PLANLAMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
63
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Murat TUNÇBİLEK, Adil AKKUŞ
9- NEPOTİZM (AKRABA KAYIRMACILIĞI) VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE SAFRANBOLU KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Özet   Tam Metin
288