Yıl: 2016   Sayı: 1

 

 

 

 

Kapak | Kurullar | İçindekiler | Editörden |
Prof.Dr. Emre ALKİN
1- YENİ BÜYÜME MODELİ TASARIMI ÜZERİNE

  Özet   Tam Metin
40
Prof. Dr. Mithat MELEN
2- YENİ BİR YILA GİRERKEN…

  Özet   Tam Metin
44
Leyla TAVŞANOĞLU
3- PROF. DR. MİTHAT MELEN’LE TÜRKİYE’YE İKTİSADİ BAKIŞ

  Özet   Tam Metin
50
Osman Saffet AROLAT
4- TÜRKİYE YENİ ÜRETİM VE KALKINMA MODELİ ARARKEN VAN

  Özet   Tam Metin
48
Doç.Dr. Zafer KANBEROĞLU
5- VAN SANAYİ MEVCUT DURUMUNUN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ

  Özet   Tam Metin
85
Doç. Dr. Özlem DURGUN
6- 2008 KRİZİNİN ARDINDAN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ

  Özet   Tam Metin
48
Ertan BECEREN, Yıldız KUMCULAR
7- TÜRKİYE’NİN RUSYA KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ ANALİZİ:REKABET İNDEKSİ BİLEŞENLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
63
Doç.Dr. M. Akif ARVAS
8- TECHNOLOGY AND MARKET STRUCTURE: GAME THEORETIC VIEW VERSUSTHE SCHUMPETERIAN PERSPECTIVE

  Özet   Tam Metin
45
Yrd.Doç.Dr. Barış KOYUNCU
9- TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KAPSAMINDA İŞÇİ ÖNERİ SİSTEMLERİ VE YÖNETİME KATILMA

  Özet   Tam Metin
81
Doç. Dr. Mehmet AYGÜN, Arş.Gör. Ajar ALPASLAN, Öğr. Gör. Yakup ASLAN, Arş. Gör. Abdurrahman ÇALIK
10- ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ FİNANSAL ORANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
58
Dr. Cem KARABAL, Dr. Murat SAĞBAŞ, Doç.Dr. Erdoğan KAYGIN
11- MOBBİNG İLE ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Özet   Tam Metin
108
Dr.Feyzi YAR
12- YÜZYIL SONRA TAYLOR’U YENİDEN OKUMAK

  Özet   Tam Metin
112
Doç. Dr. Murteza HASANOĞLU, Elnur ALliYEV
13- AZERBAYCAN’DA E-DEVLET UYGULAMALARI

  Özet   Tam Metin
202
Dr. Tahereh TAJELİPİRBAZARİ AHİN , Yrd. Doç. Dr. Tekin AVANER
14- İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’NDE PLANLAMA

  Özet   Tam Metin
69
Arş.Gör. Damla ŞAHİN
15- TALİBAN’IN ORTAYA ÇIKIŞI VE ABD’NİN ÖRGÜTÜN GELİŞİM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
88
Larry Diamond, Çev. Yrd. Doç. Dr. Abdullah EROL
16- DEMOKRASİ EVRENSEL Mİ?

  Özet   Tam Metin
48