Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: İktisat  

47
Zafer Kanberoğlu, Kader Kardoğan
ÜNİVERSITELERIN SOSYO EKONOMIK GELIŞMEDEKI ROLÜ: BİTLİS EREN ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI
 
Üniversiteler, bulundukları bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesini sağlayan en önemli unsurlarından biridir. Üniversiteler farklı bölgelerden gelen bireyleri kendi bünyesinde buluşturup kültürel anlamda çeşitlilik sağlamaktadır. Ekonomik anlamda, üniversiteler kent ekonomisine yapmış oldukları harcamalar ile ön plana çıkmaktadır. Üniversiteler kalkınmanın önemli faktörlerinden olan beşeri sermayeyi üretmektedirler. Bu çalışma kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi'nin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmadaki rolü saha çalışmasıyla incelenmiştir. Temsili olarak 400 öğrenciyle yapılan anket verilerinden elde edilen bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi’nin bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine pozitif katkı sağladığı tespit edilmiştir.Temsili olarak 400 öğrenciyle yapılan anket verilerinden elde edilen bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi’nin bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine pozitif katkı sağladığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Bölgesel Kalkınma, Sosyo- Ekonomik Gelişme, BitlisTHE ROLE OF UNIVERSITIES IN SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF BİTLİS EREN UNIVERSITY
 
Universities are one of the most important factors in the socio-economic development of the region. Universities bring together individuals from different regions and provide cultural diversity. In economic terms, universities come to the forefront with their expenditures on urban economy. Universities produce human capital which is one of the important factors of development. Within the scope of this study, the role of Bitlis Eren University in the socio-economic development of the region was examined with a field study. According to the data obtained from the survey data with 400 students, Bitlis Eren University contributed positively to the socio-economic development of theregion.

Keywords: Universty, Regional Development, Socio-Economic Development, BitlisTam Metin