Yıl:2018   Sayı: 6   Alan: İşletme  

85
Abdulhamid ADAM, Ertuğrul ÇAVDAR
ULAŞTIRMA HİZMETLERİNDE KALİTE: VAN YYÜ UYGULAMASI
 
Artan refah düzeyi ile birlikte insanların hizmet kalitesine yönelik beklentileri de artmaktadır. İnsanların en sık faydalandığı hizmetlerden biri ulaştırma hizmetleri olup, bu hizmeti sunan farklı alternatifler vardır. Bu çalışmanın amacı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesine yönelik sunulan ulaşım hizmetlerinin kalitesini değerlendirmektir. Bu amaçla literatürde ki çalışmalarda dikkate alınarak uyarlanmış SERVQUAL ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kadınlar daha çok otobüsleri, erkekler ise minibüsleri tercih etmektedir. Güvenilirlik, heveslilik, yeterlilik, empati, fiyat ve memnuniyet açısından belediye otobüslerinden sonra sırasıyla taksi, özel halk otobüsü ve minibüsler gelmektedir ve kadınların erkeklere göre daha olumlu değerlendirmeler yaptığı tespit edilmiştir. Ulaşım araçlarında, otobüslerin ücret, özel halk otobüslerinin güzergâh, minibüslerin ulaşım süresi, taksilerin ise konforu nedeniyle tercih edildiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ulaşım Hizmetleri, Hizmet Kalitesi, Toplu TaşımaQUALITY IN TRANSPORTATION SERVICES: VAN YYU APPLICATION
 
With the increasing level of welfare the people expectations of the services quality has increased as well. Transportation service being one of the most services that people benefit from, several alternatives to it are available. The goal from this study is to evaluate the quality of the transportation services of Van Yuzuncu Yil University. In order to do this study the studies in literature were taken into consideration and the adapted servqual scale was used. Women prefered the buses while men prefered the minibuses. From the reliability, responsiveness, empathy, price and satisfaction point of view transportation services were ranked from best to worse as the following goverment buses, taksi, private public buses then minibuses. Women compared to men gave a more positive evaluation. The reasons behind prefering a specific transportation service was proved to be the price in case of buses, the route in case of private public buses, the fast transportation speed in case of minibuses and the comfort in case of taksis.

Keywords: Transportation Services, Service Quality, Public Transport.Tam Metin