Yıl:2018   Sayı: 6   Alan: Kamu Yönetimi  

59
Dr.Öğr.Üyesi Tekin Avaner
TÜRKİYE’DE “TOPLUM KALKINMASI” ÜZERİNE
 
1945 sonrasında ülkelerin genelde kalkınma özelde ise kırsal kalkınma konularına eğildikleri görülmektedir. Bu süreçte Türkiye’de de uluslararası literatürde “Toplum Kalkınması” olarak ifade edilen süreç ve çalışmalar söz konusu olmuştur. “Barış Gönüllüleri” adı altında uygarlık projesi olduğu söylenen ancak başarılı olmayan politika ve uygulamalar dönemin önemini ve özgün karakterini göstermektedir. Bu çalışma anılan süreçteki durumun resmini vermekte ve ortaya çıkan sonuçları analiz etmektedir.1945 sonrasında ülkelerin genelde kalkınma özelde ise kırsal kalkınma konularına eğildikleri görülmektedir. Bu süreçte Türkiye’de de uluslararası literatürde “Toplum Kalkınması” olarak ifade edilen süreç ve çalışmalar söz konusu olmuştur. “Barış Gönüllüleri” adı altında uygarlık projesi olduğu söylenen ancak başarılı olmayan politika ve uygulamalar dönemin önemini ve özgün karakterini göstermektedir. Bu çalışma anılan süreçteki durumun resmini vermekte ve ortaya çıkan sonuçları analiz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Kamu Yönetimi, Toplum Kalkınması, Barış Gönüllüleri, Kırsal Kalkınma, Dış Yardım.ON “COMMUNITY DEVELOPMENT” IN TURKEY
 
Governments prioritized development –especially rural development- after the 1945. In this context, studies in “community development” as termed in the international literature appeared in Turkey, as well. Policies and implementations under the label of “peace corps”, which was claimed to be a civilization project demonstrate an unsuccessful but unique character of this period. This study pictures the time course and analyizes the outcomes of the projects.Governments prioritized development –especially rural development- after the 1945. In this context, studies in “community development” as termed in the international literature appeared in Turkey, as well. Policies and implementations under the label of “peace corps”, which was claimed to be a civilization project demonstrate an unsuccessful but unique character of this period. This study pictures the time course and analyizes the outcomes of the projects.

Keywords: Turkish Public Administration, Community Development, Peace Corps, Rural Development, Foreign Aid.Tam Metin