Yıl:2019   Sayı: 7   Alan: Uluslararası İlişkiler  

29
Vedat YILMAZ
TÜRKİYEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN YANSIMALARI VE KENTLEŞME
 
Dünyada insanların yaşam olanaklarını iyileştirmeye yönelik atmış oldukları önemli ve en büyük denilebilecek fiziki anlamdaki adımı kentler oluşturmaktır. Kentler canlılar gibi doğup, gelişerek büyüyen ve belirli bir müddet sonra yenilenme gereksinimi duyan toplumsal birimlerdir. Kentler, insanların yaşam düzenlerinin şekillendiği ve toplumsal ilişkilerin geliştiği yerleşim alanlarıdır. Zamanla eskiyen bu yerleşim alanlarına sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan yeni değerler kazandırılması amacıyla yenilenmeye çalışılmıştır. Kentlerin yenilenmesi sürecinde önemli olan, yenileme yönteminin ve amacının insanların yaşam koşullarına uygun ve kolaylaştırıcı bir nitelikte olmasıdır. Bu yenilenme sürecinin ya da kentsel dönüşümün insanlar üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler bazen olumlu bazen de olumsuz yönde insanların yaşamına yansımaktadır. Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de kentsel dönüşüm sonrası görülen olumlu ve olumsuz yöndeki yansımaların genel olarak gündeme getirilmesidir. Kentsel dönüşümün insanlar üzerinde sosyal, ekonomik ve kültürel gibi birçok etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin hem olumlu hem de olumsuz yönde yansımaları olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kent, Kırsal, kentleşme, Kentsel DönüşümREFLECTIONS OF URBAN TRANSFORMATION PROCESS IN TURKEY AND URBANIZATION
 
Cities form the most important and maybe the biggest step that people has taken to improve their life opportunities in the world. The cities are social units that are born and develop like living beings and require renewal after a certain period of time. The cities are residential areas where human life patterns are shaped and social relations develop. It has been tried to renew these settlements over time in order to provide new values from social, cultural and economic perspectives. What is important that the renewal method and its purpose should be appropriate and facilitating the life conditions of the people in the process of renewal of the cities. This renewal process or urban transformation has significant effects on people. These effects sometimes reflect positively in people's lives and sometimes in a negatively. This study mainly aims to bring the positive and negative reflections in Turkey after urban transformation in a general way to the agenda. Urban transformation has many effects on people such as social, economic and cultural. These effects can be reflected in both positive and negative ways.

Keywords: City, Rural, Urbanization, Urban TransformationTam Metin