Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: Kamu Yönetimi  

107
Yrd.Doç.Dr. Gökmen KANTAR
TÜRK SİYASETİNDE POLİTİK DİL KULLANIMI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLERİ MİTİNG KONUŞMALARININ, SÖYLEM DİLİNİN İÇERİK ANALİZİ
 
Söylem, terim olarak yüzyıla yaklaşan bir süredir dilimizde olup; toplumun bütün kesimlerince başvurulup kullanılmaktadır. Yaşadığımız çağ artık bir söylem çağı olup, dünyadaki genel geçer bilimlerin hepsi söylem kavramının etkisi altındadır. Yaşadığımız dünyada artık mutlak gerçeklik yoktur, mutlak söylemler vardır. Söylem analizi, dilin kullanım biçimini ve işlevlerini inceler. Kelimeler, cümleler ve diğer metinsel ifadeler, arka plan bilgisine dayanılarak çıkarımda bulunulabilecek içerikleri ya da iddiaları, ima yoluyla ortaya koyabilme özelliğindeki söylem ve iletişim, önemli ideolojik boyutlara sahiptir. Ak Parti’nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyetinin 12.Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasi tarihinde, siyasette kesintisiz en çok seçim kazanan ve en çok tartışılan siyasi liderlerinden birisidir. Bu nedenle Erdoğan’ın, Türk Siyasetindeki başarısı incelenmeye değer bulunmuştur. Böylelikle Erdoğan’ın hayatı, siyasi gelişim süreci, siyasi kişiliğinde etkili olan faktörler dikkate alınarak; 12 Haziran 2011 seçim mitinglerinde kullandığı, “Politik dil” söylem tarzı, içerik analizi yöntemiyle incelenecektir. Erdoğan’ın seçim dönemlerindeki miting konuşma metinleri; doğal dil kullanımı, retorik unsurları, ele aldığı gündem konuları ve “Ben ve Biz” zamirlerini kullanma biçimi açısından değerlendirilecektir. Bulgular tablolar halinde düzenlenecek ve karşılaştırma yapılarak analiz edilecektir. Ortaya çıkan siyasal söylem analizi ile “Türk Politik Dilinin” değişim ve dönüşümleri belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Söylem, Siyasal Söylem Analizi, Politik Dil, 12 Haziran 2011 Seçimleri, Recep Tayyip Erdoğan.TURKISH POLITICAL POLICY ON LANGUAGE USE: RECEP TAYYIP ERDOGAN, 12 JUNE 2011 GENERAL ELECTION MEETING OF SPEECH, LANGUAGE CONTENT ANALYSIS OF DISCOURSE HTTPS://CEVIRSOZLUK.COM/
 
. Discourse and communication that have the speciality to reveal words, sentences, other contextual statements by the way of implication have significant ideological dimensions. Recep Tayyip Erdoğan, the founder of Justice and Development Party and the predisent of Republic of Turkey is one of the political leaders who continuously wins elections and who is undoubtedly at issue during Turkish political history. His success is worth being examined in Turkish Politics. The speech and discourse style used by Erdoğan during the elections will be analysed through discourse analysis method by considering his life, political development process and factors influencing his political personality. In this study, discourse analysis method will be used with the aim of determining the features of political discourse with reference to Erdoğan’s meeting speech from 12 June 2011 general elections. For this speech texts will be examined in terms of natural speech usage, its rhetoric elements and discussed agenda topics. Findings will be ordered by tables and evaluated by comparison. Especially, Erdoğan’s usage style of the pronouns “I” and “we”, the style of approaching agenda topics and his methods used for persuasion will be used as analysis tools. With the emergent political discourse analysis change and transformation of “Turkish Political Discourse” will be determined.

Keywords: Discourse, Political Discourse Analysis, Political Speech, 12 June 2011 elections and Recep Tayyip Erdoğan.Tam Metin