Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: Kamu Yönetimi  

56
Yrd.Doç.Dr. Konur Alp DEMİR
TÜRK KAMU YÖNETİMİ DENETİM SİSTEMİNDE DANIŞTAY VE SAYIŞTAY KURUMLARININ ANALİZİ
 
Kamu yönetiminin vatandaşa en iyi şekilde hizmet verebilmesi ve kaynaklarını verimli bir biçimde kullanabilmesi için etkili bir denetim sistemine ihtiyacı vardır. Denetim, yönetimi hata yapmaktan koruyan ve herhangi bir sorun meydana geldiği durumda ise yönetime düzeltici faaliyetler içerisinde bulunma olanağını sağlayan bir olgudur. Denetim, gerçekleşmesinin istenildiği durumların oluşum aşamalarının sürekli bir takiple kontrol altında tutulması ve olası aksaklıkların ilk tespit edildiği anda düzeltilmesi için gerekli eylemlerde bulunulması sürecidir. Kamu kurumlarında denetim kendi sahip oldukları organlar vasıtası ile yapılabileceği gibi dışarıdan bağımsız kurumlar tarafından da yapılabilmektedir. Bu kurumların en önemlileri Danıştay ve Sayıştay kurumlarıdır. Danıştay, kamu kurumlarının danışma ve temyiz makamıdır. Sayıştay ise kaynağını kamu bütçesinden sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hesap gelir ve giderlerini inceleyen bir kurumdur. Bu makalede Türk Kamu Yönetiminde denetim sistemi incelenirken idari yargının vazgeçilmez unsurlarından olan Danıştay ve Sayıştay kurumları denetim kavramı çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Denetim, Yüksek Denetim, İdari Yargı Denetimi, Sayıştay, Danıştay.AN ANALYSIS OF THE COUNCIL OF STATE AND AUDIT INSTITUTIONS IN THE TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION AUDIT SYSTEM
 
Public Administration needs to have an influential audit system in order to be served to the citizens and to use its financial resources with effective. Audit is a phenomenon which protects the management so as not to make a mistake and to provide it corrective activity in the event of occuring problems. Audit is a process that to be requested to occur formation stages by monitoring continuously to be kept under control and in order to correct the potential mistakes which are detected at the first time. In public institutions, audit can be done through units of the public institutions and external units as well. The most important of these institutions are Council of State and Court of Account Institutions. Council of State is a unit of public institution for consulting and appealing. As to Court of Account, which inspects the whole public institutions and foundations whoever provide their resources from public budget, is an institution. While audit system in Turkish Public Administration is studying in this essay, Councial of State and Court of Account which indispensable element of the administrative judgment, is examines within the framework of the audit.

Keywords: Audit, Supreme Audit, Audit Of Administrative Judgment, Court of Account, Council Of State.Tam Metin