Yıl:2018   Sayı: 6   Alan: İşletme  

42
Prof.Dr.Mehmet Aygün, Yasin Kılıçlı, Erhan Önal, Emrullah Kıpçak
STOK YÖNETİMİNİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Firmaların ivedi bir şekilde hizmet verebilmeleri için ellerinde bulundurmaları gereken ve optimal düzeyde tutulduğunda firmaların performansına olumlu katkı sağlayan faktörlerden biri stoklardır. Bu çalışmanın temel amacı firma performansı üzerinde stok yönetiminin etkisini incelemektir. Borsa İstanbul’a kayıtlı 249 firma verisinden yararlanılan çalışma 2016 yılını kapsamaktadır. Çalışmada firma performans göstergesi olarak kârlılık (ROA) kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda firma performansı ile stoklar arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.Firmaların ivedi bir şekilde hizmet verebilmeleri için ellerinde bulundurmaları gereken ve optimal düzeyde tutulduğunda firmaların performansına olumlu katkı sağlayan faktörlerden biri stoklardır. Bu çalışmanın temel amacı firma performansı üzerinde stok yönetiminin etkisini incelemektir. Borsa İstanbul’a kayıtlı 249 firma verisinden yararlanılan çalışma 2016 yılını kapsamaktadır. Çalışmada firma performans göstergesi olarak kârlılık (ROA) kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda firma performansı ile stoklar arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Stok, Stok Yönetimi, Firma PerformansıTHE EFFECT OF STOCK MANAGEMENT ON FIRM PERFORMANCE: AN EXAMINATION ON EXCHANGE ISTANBUL
 
One of the factors that contributes positively to the performance of firms when they need to be kept in their hands so that they can be serviced promptly and kept at an optimal level are inventories. The main purpose of this study is to examine the effect of stock management on firm performance. The study, which benefited from the 249 company data registered in the Stock Exchange Istanbul, covers the year 2016. Profitability (ROA) was used as a performance indicator in the study. As a result of the analysis, it is seen that there is a positive and statistically significant relationship between firm performance and stocksOne of the factors that contributes positively to the performance of firms when they need to be kept in their hands so that they can be serviced promptly and kept at an optimal level are inventories. The main purpose of this study is to examine the effect of stock management on firm performance. The study, which benefited from the 249 company data registered in the Stock Exchange Istanbul, covers the year 2016. Profitability (ROA) was used as a performance indicator in the study. As a result of the analysis, it is seen that there is a positive and statistically significant relationship between firm performance and stocks.

Keywords: Stock, Stock Management, Firm PerformanceTam Metin