Yıl:2018   Sayı: 5   Alan: İşletme  

64
Mustafa Ali ÖZAY
SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN 2017 YILINDA PAYLAŞTIKLARI TWEETLERİN NİTEL ANALİZİ
 
Son yıllarda sosyal medya araçlarının popülerleşmesi sonucunda sosyal paylaşım sitelerine olan rağbet hızla artmıştır. Toplumun her kesiminden bireyler ve tüzel kişilikler burada kendi görüş ve düşüncelerini paylaşmaktadır. Bu görüş ve düşünceler diğer insanlar tarafından rahatlıkla görülebilmekte ve beğenildiği takdirde hızla yayılmaktadır. Bunun bilincinde olan siyasi kuruluşların liderleri de bu sosyal mecralarda yer almakta ve kitlelerine buradan mesajlar göndermektedir. Bu çalışmanın amacı sosyal iletişim mecralarında parti liderlerinin paylaştıkları mesajların analiz edilmesidir. Bu çerçevede siyasi parti liderlerinin twitter hesapları incelemeye alınmış ve attıkları tweetler nitel olarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 7 kod ve 12 alt kod belirlenmiştir. Bu sosyal paylaşımlarla kodların ilişkileri ayrıntılı olarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Nitel Analiz, Twitter, Siyasi Parti Liderleri, Sosyal MedyaQUALITY ANALYSIS OF TWEETERS IN 2017 SHARE OF POLITICAL PARTY LEADERS
 
In recent years, the popularity of social networking sites has increased rapidly. Individuals and legal entities from all walks of society share their opinions and thoughts here. These views and thoughts are easily seen and shared by other people. Political party leaders also take part in these social circles and send messages to the masses here. The purpose of this study is to analyze the messages that our party leaders share in social communication exchanges. In this framework, political party leaders were taken to examine twitter accounts and their tweets were analyzed qualitatively. According to the analysis results, 7 codes and 12 sub codes have been determined. Social media sharing will examine the relationships of the codes in detail.

Keywords: Qualitative Analysis, Twitter, Political Party Leaders, Social MediaTam Metin