Yıl:2018   Sayı: 5   Alan: Kamu Yönetimi  

54
Gökmen Kantar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 22 TEMMUZ 2007 GENEL SEÇIMLERI MITING KONUŞMALARININ, SÖYLEM DILININ İÇERIK ANALIZI
 
Söylem, terim olarak yüzyıla yaklaşan bir süredir dilimizde olup; toplumun bütün kesimlerince başvurulup kullanılmaktadır. Yaşadığımız çağ artık bir söylem çağı olup, dünyadaki genel geçer bilimlerin hepsi söylem kavramının etkisi altındadır. Yaşadığımız dünyada artık mutlak gerçeklik yoktur, mutlak söylemler vardır. Söylem analizi, dilin kullanım biçimini ve işlevlerini inceler. Kelimeler, cümleler ve diğer metinsel ifadeler, arka plan bilgisine dayanılarak çıkarımda bulunulabilecek içerikleri ya da iddiaları, ima yoluyla ortaya koyabilme özelliğindeki söylem ve iletişim, önemli ideolojik boyutlara sahiptir. Ak Parti’nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyetinin 12.Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasi tarihinde siyasette kesintisiz en çok seçim kazanan ve en çok tartışılan siyasi liderlerinden birisidir. Bu nedenle Erdoğan’ın, Türk Siyasetindeki başarısı incelenmeye değer bulunmuştur. Böylelikle Erdoğan’ın hayatı, siyasi gelişim süreci, siyasi kişiliğinde etkili olan faktörler dikkate alınarak; 22 Temmuz 2007 seçim mitinglerinde kullandığı, “Politik dil” söylem tarzı, içerik analizi yöntemiyle incelenecektir. Erdoğan’ın seçim dönemlerindeki miting konuşma metinleri; doğal dil kullanımı, retorik unsurları, ele aldığı gündem konuları ve “Ben ve Biz” zamirlerini kullanma biçimi açısından değerlendirilecektir. Bulgular tablolar halinde düzenlenecek ve karşılaştırma yapılarak analiz edilecektir. Ortaya çıkan siyasal söylem analizi ile “Erdoğan’ın Politik Dilinin” değişim ve dönüşümleri belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Söylem, Siyasal Söylem Analizi, Politik Dil, 22 Temmuz 2007 Seçimleri, Recep Tayyip Erdoğan.ANALYSIS OF THE CONTENT OF THE SPEECH LANGUAGE OF RECEP TAYYIP ERDOĞAN'S SPEECHES AT THE RALLY ON JULY 22, 2007 GENERAL ELECTIONS
 
The age we live in is now a discourse age, and all the general Sciences in the world are under the influence of the concept of discourse. There is no absolute reality in the world we live in, there is no absolute discourse. Discourse analysis examines the use of language and its functions. Words, sentences, and other textual expressions have important ideological dimensions in terms of discourse and communication, which can be expressed by means of imitations, the content or claims that can be inferred based on background knowledge. The founder of the AK Party and the 12th of the Republic of Turkey.President Recep Tayyip Erdogan is one of the most successful and controversial political leaders in Turkish political history. For this reason, Erdogan's success in Turkish politics was worth examining. In this way, erdoğan's life, the political development process, and the factors that are effective in his political personality will be examined through the method of content analysis, the “political language” discourse that he used during his election meetings on July 22, 2007. Erdoğan's speech texts during the election period will be evaluated in terms of the use of natural language, rhetoric, agenda issues and the way he uses pronouns of “Ben and biz”. The results will be arranged in tables and will be analyzed by comparing them. The political discourse analysis and the changes and transformations of Erdoğan's political language will be determined.

Keywords: Discourse, Political Discourse Analysis, Political Speech, 22 July 2007elections and Recep Tayyip Erdoğan.Tam Metin