Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: İşletme  

29
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Murat TUNÇBİLEK, Mustafa Burak ÇETİNKAYA
İŞKUR’UN UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ
 
Bu araştırma İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü ve KOSGEB iş birliği ile gerçekleştirilen ve İŞKUR tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitiminin etkinliğini ölçmektedir. Araştırma sonuçlarına göre İŞKUR eğitimlerine katılanlar, eğitimin içerik, kapsam, işleyiş ve eğiticisinden yüksek düzeyde memnun olmuştur. KOSGEB’den hibe/kredi alanla – almayan, KOSGEB’e hibe/kredi başvurusu yapanla – yapmayan arasında da istatistiki açıdan memnuniyet farkı olmasına rağmen bu fark göreceli olarak fazla değildir. Eğitimin davranış boyutunu değerlendirdiğimizde eğitim alanların yaklaşık %20’si kendi işini kurarak eğitimden beklenen istendik davranışı göstermiştir. Katılımcılar eğitimden genel olarak eğitim programından memnunken girişim sermayesi oluşturmada KOSGEB’in hibe/kredi vermede uygulamış olduğu prosedür ve uygulamaları gerekçe göstererek girişimcilik desteğine başvurmadığını ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Eğitimi, Eğitimin Etkililiği, KOSGEB Girişimcilik Eğitimi, İŞKUR Girişimcilik EğitimiEVALUATING İŞKUR APPLIED ENREPRENEURSHIP TRAINING PROGRAM: SAMPLE OF KARABUK PROVINCE
 
This research evaluates İŞKUR applied entrepreneurship training program organized by Karabük İŞKUR Provincial Directorate. According to research results, participants were highly satisfied with content, scope, progress and trainer of the program. There is statistically difference of satisfaction between applying or not applying to grant/credit of KOSGEB. There is also difference of satisfaction between taking grant/credit or non-taking grant/credit of KOSGEB. But these differences are not relatively high. When we evaluated the behavioural dimension of training program, about 20% of the trained people have shown to expected behaviour to establish their own business. While participants are generally satisfied from training program, they expressed that could not apply to grant/credit of KOSGEB for venture capital because of its procedure and operations.

Keywords: Entrepreneurship Training, Effectiveness of Training, Entrepreneurship Training of KOSGEB, Entrepreneurship Training of İŞKURTam Metin