Yıl:2018   Sayı: 6   Alan: İşletme  

31
Öğr.Gör.Dr. Yakup ASLAN
İNOVASYONUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
 
Küreselleşmenin kaçınılmaz sonucu olan rekabette avantaj yakalamak isteyen firmalar bir takım enstrümanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu enstrümanların hiç kuşkusuz en etkilisi inovasyondur. İşletmeler süreklilik esasına göre hareket eden yapılardır. Süreklilik sağlamak her geçen gün işletmeler için daha da zor hale gelmektedir. Bu durumunda işletmeler ayakta kalarak, kendilerine mavi okyanus stratejileri kazandıracak ilave güçlerin peşinden koşmaktadırlar. Alan yazın tarandığında inovasyonun dünyada artan şöhreti görülmektedir. Sektörün adı her ne olursa olsun inovasyonla ilgili ciddi arayışların olduğu aşikardır. Yenilikçilik olarak bilinen inovasyon sürdürülebilir rekabette anahtar rol oynamaktadır. Yeni dünya düzeni sahip olunan kaynakların en etkin şekilde varlığa dönüştürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kaynakların korunarak varlığa dönüşebilmesi de klasik anlayışlarla değil, inovatif düşünce sistemini kültür haline dönüştürmekle mümkündür.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon,Ar-ge, YenilikçilikTHE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF INNOVATION
 
Companies that want to take advantage of the competition, which is the inevitable result of globalization, need a number of instruments. The most effective of these instruments is innovation. Businesses are structures that act on the basis of continuity. Continuity is becoming more and more difficult for businesses every day. In this case, the enterprises are standing and pursuing additional forces that will give them blue ocean strategies. When the field is scanned in the literature, it is seen that the reputation of innovation in the world has increased. Regardless of the name of the sector, there are serious quests for innovation. Innovation known as innovation plays a key role in sustainable competition. The new world order emphasizes that the resources should be turned into assets in the most efficient way. It is possible to transform the innovative thought system into culture by not transforming the classical understanding.

Keywords: Innovation, R & D,Tam Metin