Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: İktisat  

45
Önder Büberkökü,Celal Kızıldere
GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI DÖNEMİNDE FAİZ ORANI GEÇİŞKENLİĞİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada TCMB’nin uyguladığı geleneksel olmayan para politikasının piyasa faizleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Piyasa faizleri olarak bankalar tarafından kullandırılan ihtiyaç, taşıt, konut ve ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faizleri ile bankalarca açılan 1, 3 ve 6 ay vadeli mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faizler esas alınmıştır. İncelenen dönem için merkez bankasının politika duruşunu temsilen ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) ve Borsa İstanbul Bankalar arası Repo ve Ters Repo piyasasında oluşan gecelik faiz oranları (BIST O / N) esas alınmıştır. Değişkenler arasındaki koentegrasyon analizinde yapısal kırılmalı Gregory ve Hansen (1993) koentegrasyon testinden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin yapısal kırılmalar içerip içermediği ise Bai ve Perron (1998, 2003) ile CUSUM ve CUSUMSQ test istatistikleri ile incelenmiştir. Uzun dönem parametre tahmininde ise DOLS tahmincisinden yararlanılmıştır. Çalışma bulguları, ihtiyaç ve konut kredisi dışındaki faiz oranları ile AOFM ve BIST O / N faizleri arasında uzun dönemli bir ilişki bulunduğunu, BIST O / N faizlerine nazaran AOFM’nin banka kredi ve mevduat faizleri üzerinde daha fazla etkili olduğunu ve tam geçişkenliğin sadece AOFM ile ticari ve taşıt kredileri arasında söz konusu olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel olmayan para politikası, faiz oranı geçişkenliği; kredi faizleri, mevduat faizleri, yapısal kırılmalarEXAMINING THE INTEREST RATE TRANSMISSION MECHANISM IN THE TURKISH PERIOD OF UNCONVENTIONALMONETARY POLICY
 
This study examines the pass-through from monetary policy interest rates to bank loans (including cash, corporate, house, and automobile loan rates) and deposit rates (one-, three-, and six-month term deposit rates), focusing specifically on the period when unconventional monetary policies were conducted by the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). As representatives of the CBRT’s monetary policy stance, the BIST Interbank Overnight Repo / Reverse repo interest rate (BIST O/N rate) and the CBRT’s weighted average funding rate are considered. Gregory and Hansen’s (1996) cointegration test is used to analyse cointegration, whilst Bai and Perron’s (1998, 2003), CUSUM, and CUSUMSQ test statistics are used to detect whether the relevant interest rates have structural breaks. Further, the DOLS estimator is used to determine the long-run coefficients. Our results clearly show that there is a cointegration relationship between monetary policy interest rates and bank loans and deposit rates, with the exception of cash and house loans. However, complete pass-through (i.e., one-to-one adjustment rates) is observed only between the CBRT’s average funding rate and corporate and automobile loans. Lastly, our findings generally reveal that the CBRT’s average funding rate is much more influential on bank loan and deposit rates compared with the BIST O/N rate.

Keywords: Unconventional monetary policy, interest rate pass-through, bank loan rates, bank deposit rates, structural breaks, structural break.Tam Metin