Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: İktisat  

69
Yrd.Doç.Dr. Aslı GÜLER
ENFLASYON HEDEFLEMESİ ESNEK BİR PARA POLİTİKASI SİSTEMİ Mİ? :DÜNYA UYGULAMALARI ÜZERİNDEN KÜRESEL KRİZ SONRASI YENİDEN BİR DEĞERLENDİRME
 
Para politikası sistemi olarak kullanımı giderek yaygınlaşan enflasyon hedeflemesi, 2000’li yılların sonlarına kadar devam eden makroekonomik istikrar ortamında fiyat istikrarı açısından oldukça başarılı sonuçlar ortaya koymuştur. Ancak, küresel ölçekte yaşanan son durgunluğun ardından enflasyon hedeflemesinin (EH) yeterince esnek bir strateji olup olmadığı konusu tartışılmaya başlamıştır. Bu gelişmelerin ardından “EH, para politikası için yeterli bir kurumsal düzenleme midir?” sorusu ekonomi gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Durgunluk ve yüksek enflasyon şeklinde ortaya çıkan makroekonomik istikrarsızlıklar, EH sisteminin yeterliliğinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada enflasyon hedeflemesinin esnek bir strateji olduğuna dair teorinin uygulamaya nasıl yansıtıldığı, yani EH’nin esnek bir sistem olmasını sağlayan operasyonel özelliklerin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon Hedeflemesi, Para Politikasının Esnekliği, Fiyat İstikrarı, Reel Ekonomik İstikrar.IS INFLATION TARGETING A FLEXIBLE MONETARY POLICY SYSTEM: A NEW EVALUATION AFTER GLOBAL CRISIS ON WORLD PRACTICE
 
Inflation targeting, which is becoming increasingly widespread as a monetary policy system, has shown very successful results in terms of price stability in the macroeconomic stability environment which continued until the end of the 2000s. However, the issue of whether inflation targeting (EH) is a sufficiently flexible strategy after the last recession on a global scale has begun to be discussed. After these developments, "Is EH an adequate institutional arrangement for monetary policy" has begun to occupy the economy agenda. Macroeconomic instabilities, such as stagnation and high inflation, have highlighted the need to re-examine the adequacy of the EH system. In this study, it was attempted to determine how the theory that inflation targeting is a flexible strategy is reflected in implementation, that is, the operational characteristics that make EH a flexible system.

Keywords: Inflation Targeting, Flexibility of Monetary Policy, Price Stability, Real Economic Stability.Tam Metin