Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: İşletme  

41
Orhan ŞAHİN
ÇOK DEĞİŞKENLİ KONTROL GRAFİKLERİNDEN HOTELLİNG T^2 GRAFİĞİ VE YAĞ SANAYİNDE BİR UYGULAMA
 
Kalite kontrol, üretim aşamasında spesifikasyonlara uymayan ürünlerin ayrılması anlamına gelmektedir. Kalite kontrol grafiklerinin kullanım amacı, bir süreçteki kalite değişkenlerinin normal dışı davranışlarını belirlemektir. Bir tek kalite karakteristiğinin kontrolü için tek değişkenli kalite kontrol grafikleri, birden fazla kalite karakteristiğinin kontrolü için çok değişkenli kalite kontrol grafikleri kullanılmaktadır. Çok değişkenli kalite kontrol çizelgelerinden olan Hotelling T^2 grafikleri, birden fazla kalite değişkeni eşzamanlı gözlemek için kullanılır. Bu çalışmada Hotelling T^2 çizelgeleri, bir zeytinyağı fabrikasında yağ elde etme sürecine uygulanmıştır.Çok değişkenli kalite kontrol çizelgelerinden olan Hotelling T^2 grafikleri, birden fazla kalite değişkeni eşzamanlı gözlemek için kullanılır. Bu çalışmada Hotelling T^2 çizelgeleri, bir zeytinyağı fabrikasında yağ elde etme sürecine uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Değişkenli Kontrol Grafiği, Hotelling T^2 istatistiği,Yağ SanayiiAPPLICATION OF MULTIVARIATE STATISTICAL PROCESS CONTROL IN AN OLİVE OİL FACTORY.
 
Quality control means the separation of products that do not meet the specifications at the production stage. The purpose of the using quality control charts is to determine the abnormal behaviour of quality variables in a process. Univariate quality control graphs are used for the control of a single quality characteristic and multivariate quality control graphs are used for the control of multiple quality characteristics. One of the multivariable quality control charts, the Hotelling T^2 charts are used to monitor multiple quality variables simultaneously. In this study, Hotelling T^2 charts were applied to the process of obtaining oil in an olive oil factory.

Keywords: Univariate quality control graphs, Hotelling T^2 statistic,Oil SectorTam Metin