Yıl:2018   Sayı: 6   Alan: İşletme  

33
Fuat Çeliker, Prof.Dr. Mehmet Aygün
ADLİ MUHASEBE VE İLGİLİ TARAFLARIN ALGI DÜZEYLERİ: VAN ÖRNEĞİ
 
Adli muhasebe, muhasebe ile hukuk biliminin kesiştiği bir daldır. Adli muhasebenin geleneksel muhasebe ve denetimden farklı olan yanı, sorunların derinine inmesi ve görünenden çok görünmeyenle ilgilenen bir bilim dalı olmasıdır. Bu çalışmanın amacı, adli muhasebe kavramı hakkında bilgi vermek ve ilgili tarafların algı düzeylerini Van İli örneğinde incelemektir. Çalışmada anket yöntemi kullanılmış ve Van ilinde bulunan 66 avukat ile 88 muhasebe meslek mensubuna yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Anket verileri SPSS 20 paket programları ile analiz edilmiş olup, analiz sonucunda katılımcıların adli muhasebe konusundaki algı düzeylerinin düşük olduğu gözlemlenmiştir.Adli muhasebe, muhasebe ile hukuk biliminin kesiştiği bir daldır. Adli muhasebenin geleneksel muhasebe ve denetimden farklı olan yanı, sorunların derinine inmesi ve görünenden çok görünmeyenle ilgilenen bir bilim dalı olmasıdır. Bu çalışmanın amacı, adli muhasebe kavramı hakkında bilgi vermek ve ilgili tarafların algı düzeylerini Van İli örneğinde incelemektir. Çalışmada anket yöntemi kullanılmış ve Van ilinde bulunan 66 avukat ile 88 muhasebe meslek mensubuna yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Anket verileri SPSS 20 paket programları ile analiz edilmiş olup, analiz sonucunda katılımcıların adli muhasebe konusundaki algı düzeylerinin düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli Muhasebe, Avukat, Muhasebe Meslek Mensupları, Van, AnketFORENSIC ACCOUNTING AND PERCEPTION LEVELS OF INTERESTED PARTIES: VAN EXAMPLE
 
Forensic accounting is a branch of accounting and law. The different aspect of forensic accounting than traditional accounting and auditing is that the problems go deeper and that there is a branch of science that deals with the very invisible. The aim of this study is to provide information about the concept of forensic accounting and to examine the perception levels of the related parties in Van. The survey method was used and 66 lawyers and 88 accounting professionals in Van were interviewed face to face. The survey data were analyzed with SPSS 20 package programs and it was observed that the level of perception of the participants about forensic accounting was low. Forensic accounting is a branch of accounting and law. The different aspect of forensic accounting than traditional accounting and auditing is that the problems go deeper and that there is a branch of science that deals with the very invisible. The aim of this study is to provide information about the concept of forensic accounting and to examine the perception levels of the related parties in Van. The survey method was used and 66 lawyers and 88 accounting professionals in Van were interviewed face to face. The survey data were analyzed with SPSS 20 package programs and it was observed that the level of perception of the participants about forensic accounting was low.

Keywords: Forensic Accounting, Lawyer, Accountants, Van, SurveyTam Metin