DERGİ HAKKINDA

İlk sayısı Ocak 2016’da yayımlanan “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YYÜ İİBF) Dergisi”, ulusal hakemli dergi statüsündedir. Dergimiz, odak noktası İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri ve Maliye alanları başta olmak üzere, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin ilgi alanına giren özgün makaleleri yayımlamayı hedeflemektedir.

Dergimiz, Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanmaktadır. Gerektiğinde özel sayılar çıkarılabilir. Dili Türkçe ve İngilizce’dir.