DANIŞMA KURULU

 • Prof. Dr. Abdullah YILMAZ / Balıkesir Ü. İİBF
 • Prof. Dr. A. Argun AKDOĞAN / TODAİE
 • Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN / Sakarya Ü. İşletme Fakültesi
 • Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK / Atatürk Ü. İİBF
 • Prof. Dr. Cengiz TORAMAN  / Gaziantep Ü.
 • Prof. Dr. Ekrem GÜL / Sakarya Ü.SBF
 • Prof. Dr. Erkan OKTAY / Atatürk Ü. İİBF
 • Prof. Dr. Erkan TURAL / TODAİE
 • Prof. Dr. Hikmet KAVRUK / Gazi Ü. İİBF
 • Prof. Dr. Hüseyin ÖZER / Erzurum Teknik Ü. İİBF
 • Prof. Dr. İsmail CERİTLİ / Bartın Ü İİBF
 • Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER / Gazi Ü. İİBF
 • Prof. Dr. Mehmet BARCA / Ankara Sosyal Bilimler Ü. SBF
 • Prof. Dr. Mete YILDIZ / Hacettepe Ü. İİBF
 • Prof. Dr. Murat BASKICI / AÜSBF
 • Prof. Dr. Mustafa İPÇİ / Hacettepe Ü. İİBF
 • Prof. Dr. Müge ERSOY KART / AÜSBF
 • Prof. Dr. Örsan AKBULUT / TODAİE
 • Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK / Sakarya Ü. İşletme Fakültesi
 • Prof. Dr. Selahattin KARABINAR / İstanbul Ü. İktisat Fakültesi
 • Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY / Akdeniz Ü. İİBF
 • Prof. Dr. Semra KARACAER / Hacettepe Ü. İİBF
 • Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN / Hacettepe Ü. İİBF
 • Doç. Dr. Aytekin GÜVEN / AİBÜ İİBF
 • Doç. Dr. Barış ÖVGÜN / AÜSBF
 • Doç. Dr. Bekir ELMAS / Atatürk Ü. İİBF
 • Doç. Dr. Can Umut ÇİNER / AÜSBF
 • Doç. Dr. Deniz Rahmi ÖZBAY / Marmara Ü. İİBF
 • Doç. Dr. Efe EFEOĞLU / Adana Bilim ve Teknoloji Ü.
 • Doç. Dr. Engin ÖNER / YYÜ İİBF
 • Doç. Dr. Hasan YAYLI / Kırıkkale Ü. İİBF
 • Doç. Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ / Muğla Sıtkı Koçman Ü. İİBF
 • Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN / AÜSBF
 • Doç. Dr. Mahmut HIZIROĞLU / Ankara Sosyal Bilimler Ü. SBF
 • Doç. Dr. Mehmet Emre GÜLER / İzmir Katip Çelebi Ü. Turizm Fak.
 • Doç. Dr. Murat AKÇAKAYA / Gazi Ü. İİBF
 • Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ / Osmaniye Korkut Ata Ü. İİBF
 • Doç. Dr. Mürteza HASANOĞLU / Azerbaycan DİO
 • Doç. Dr. Nazım KARTAL / Ağrı İbrahim Çeçen Ü. İİBF
 • Doç. Dr. Selim İNANÇLI / Sakarya Ü. SBF
 • Doç. Dr. Sevcan DEMİR ATALAY / Ege Ü. Fen Fak.
 • Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR / Sakarya Ü. İşletme Fakültesi
 • Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN / Dicle Ü. İİBF
 • Doç. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER / ODTÜ İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Abdullah EROL  / YYÜ İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman ÇALIK / YYÜ İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Abdülaziz KARDAŞ  / YYÜ Edebiyat Fakültesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞ / YYÜ İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Asena BOZTAŞ / Sakarya Ü. Sapanca MYO
 • Dr.Öğr.Üyesi Aysun YARALI AKKAYA / YYÜ İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Başak ÇAKAR DALGIÇ / Hacettepe Ü. İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Bora AÇAN / Yalova Ü. Yalova MYO
 • Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem DEMİR / Akdeniz Ü. İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Dilşad TÜRKMENOĞLU KÖSE / Sakarya Ü. SBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Elvan AKTÜRK HAYAT / Adnan Menderes Ü. İktisat Fak.
 • Dr.Öğr.Üyesi Evrim MAYATÜRK AKYOL / İzmir Katip Çelebi Ü. İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Fatih YILDIRIM / Erzurum Teknik Ü. İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Hakan KARAARSLAN / YYÜ İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi İlhan SAĞSEN / Bolu AİBÜ İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Lütfi YALÇIN / Balıkesir Ü. Bandırma İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Murat KORALTÜRK / Marmara Ü. İktisat Fak.
 • Dr.Öğr.Üyesi Ozan ZENGİN / AÜSBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Sait EBİNÇ / YYÜ İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Şekip YAZGAN / Ağrı İbrahim Çeçen Ü. İİBF
 • Dr.Öğr.Üyesi Uğur SADİOĞLU / Hacettepe Ü. İİBF
 • Dr. Feyzi YAR / EPDK
 • Dr. Osman TEZGEL / AÜSBF