Alan:  Ekonometri

Şakir İŞLEYEN
1- SAĞLIK HARCAMALARI, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: 1998-2016 OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
109
Burak Uyar,Elvan Hayat
2- SWOT-AHP BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİ İLE VAN İLİ EKONOMİK DURUMUNUN İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
113