VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ    Yıl: 2018   Sayı: 5

 

 

 

 

Kapak | Kurullar | İçindekiler | Editörden |
Ersin YENİSU
1- ENERJİ TÜKETİMİ, CO2 EMİSYONU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
68
Süreyya Bakkal, Muharrem Bakkal
2- DIŞ ÖDEMELER BİLANÇOSU VE PARASALCI YAKLAŞIM

  Özet   Tam Metin
34
Aysel AKÇAY, Abdülkadir BİLEN
3- KAR YÖNETİMİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

  Özet   Tam Metin
57
AKSOY, MELİKE, FAİZ, EMEL
4- PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ONLINE SATIŞLAR ÜZERİNDEKİ ROLÜ: MUHAFAZAKAR GİYİM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
29
Doç. Dr. Mehmet DEMİR, Dr. Öğretim Üyesi Yakup ÜLKER, Öğretim Görevlisi Dr. Öznur ARSLAN
5- İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM İLİŞKİSİ

  Özet   Tam Metin
57
Tuba DEMİRBAĞ, Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman ÇALIK
6- MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: ADANA VE VAN İLLERİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
41
Dr.Öğr.Üyesi Recep FEDAİ
7- TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN GELİŞİMİ

  Özet   Tam Metin
72
Doç. Dr. Muhittin TATAROĞLU
8- RUSYA'DA KAMU HİZMETLERININ YERELLEŞMESI:MOSKOVA ŞEHRİ MOY DOKUMENTI ÇOKLU HIZMET MERKEZLERİ

  Özet   Tam Metin
36
Seçkin AKÖZ
9- POLİTİKA KAVRAMININ SİYASET KAVRAMI YERİNE KULLANILMASI VE BİLİMSELLİK TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA DEVLET OLGUSUYLA İLİŞKİSİ

  Özet   Tam Metin
179
Mustafa Ali ÖZAY
10- SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN 2017 YILINDA PAYLAŞTIKLARI TWEETLERİN NİTEL ANALİZİ

  Özet   Tam Metin
52
Gökmen Kantar
11- RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 22 TEMMUZ 2007 GENEL SEÇIMLERI MITING KONUŞMALARININ, SÖYLEM DILININ İÇERIK ANALIZI

  Özet   Tam Metin
28