VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ    Yıl: 2018   Sayı: 6

 

 

 

 

Kapak | İçindekiler |
Abdulhamid ADAM, Ertuğrul ÇAVDAR
1- ULAŞTIRMA HİZMETLERİNDE KALİTE: VAN YYÜ UYGULAMASI

  Özet   Tam Metin
82
Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman ÇALIK, Dr.Öğr.Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞ, Dr.Öğr.Üyesi Abdullah OĞRAK
2- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK-OTONOM KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet   Tam Metin
49
Prof.Dr.Sima Nart, Umut Güleç
3- MOBİL ÇAĞDA OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARI VE TÜKETİCİ TEPKİLERİ

  Özet   Tam Metin
36
Dr.Öğr.Üyesi Tekin Avaner
4- TÜRKİYE’DE “TOPLUM KALKINMASI” ÜZERİNE

  Özet   Tam Metin
56
Dr.Tarık AK
5- DÜNYADA İÇ GÜVENLİK YAKLAŞIMININ DEĞİŞİMİ VE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
45
Gamze Sevimli Örgün / Doç. Dr. Faruk Kalay
6- ENTELEKTÜEL SERMAYE: TEORİK BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
48
Arş.Gör.Bulut DÜLEK, Doç.Dr.Yavuz CÖMERT
7- TÜKETİM KARŞITI EYLEMLERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
31
Öğr.Gör.Dr. Yakup ASLAN
8- İNOVASYONUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

  Özet   Tam Metin
28
Fuat Çeliker, Prof.Dr. Mehmet Aygün
9- ADLİ MUHASEBE VE İLGİLİ TARAFLARIN ALGI DÜZEYLERİ: VAN ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
30
Prof.Dr.Mehmet Aygün, Yasin Kılıçlı, Erhan Önal, Emrullah Kıpçak
10- STOK YÖNETİMİNİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
38
İsmail Fidan
11- HAYVAN ÇİFTLIĞI

  Özet   Tam Metin
46