VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ    Yıl: 2020   Sayı: 9

Doç.Dr.Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Dr.Turgay OYMAN
1- REKLAMLARDA ÇEKİCILIK KULLANIMI

  Özet   Tam Metin
21
Dr.Öğr.Üyesi Elvan HAYAT, Dr.Öğr.Üyesi Burak UYAR
2- VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE VAN İLİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

  Özet   Tam Metin
18
Erden Kişi
3- 21.YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE SOSYO-POLİTİK ARKA PLANI İLE MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK

  Özet   Tam Metin
9
Doç.Dr.Ekrem Yaşar Akçay
4- TÜRKİYE’DE İŞ DÜNYASININ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE BAKIŞI

  Özet   Tam Metin
13
Nuray Yüzbaşıoğlu
5- KAYNAK SAĞLAMA ARACI OLARAK MENKUL KIYMETLEŞTİRME VE TÜRKİYE’DEKİ SON GELİŞMELER

  Özet   Tam Metin
13
Prof.Dr.İsmail Hakkı Eraslan
6- KÜMELENME TEMELLİ EKONOMİK KALKINMA STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

  Özet   Tam Metin
56
Prof.Dr.Şafak Kaypak, Öğr.Gör.Dr.Muzaffer Bimay
7- YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ GELİŞMELERE BAĞLI YAŞANAN YERELLEŞME VE MERKEZİLEŞME TARTIŞMALARI

  Özet   Tam Metin
23
Nuri Mehmetbeyoğlu
8- KÖY YÖNETIMI VE KÖY YÖNETIMI ÜZERINDE İDARI VESAYET YETKISI

  Özet   Tam Metin
18
Doç.Dr. Önder BÜBERKÖKÜ
9- FİNANSAL VARLIK FİYATLARINDAKİ YÜKSEK ORANLI ANİ DEĞİŞİMLERİN (PRICE JUMPS) ETKİLERİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
14
Dr.Öğr.Üyesi Erkan AFŞAR
10- 100.YILINDA BİRİNCİ MECLİSİ ‘SİYASİ GRUPLAR’ ÜZERİNDEN HATIRLAMAK

  Özet   Tam Metin
19